แค่จะบันทึกไว้ว่าครั้งหนึ่งในช่วงเวลาของชีวิตเราเคย Pre-Order CD ผ่านเว็บ Amazon และมันก็มาส่งให้ถึงบ้านวันเดียวกับวันที่เริ่มวางขาย ...ประเทศนี้ขี้เว่อร์จริงๆ (คนสั่งก็ไม่แพ้กัน)

Related Links: